News

የኢፌዴሪ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ጽ/ቤት ኃላፊዎችና ሠራተኞች የአፈጻጸም አቅም ግንባታ ሥልጠና ተሰጣቸው

  ከሰኔ 19-25/2006 ዓ.ም የኢፌዴሪ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ለጽ/ቤቱ ኃላፊዎችና ሠራተኞች የአፈጻጸም ብቃትን የሚያዳብር ሥልጠና በሶደሬ ሪዞርት ሆቴል ሰጥቷል፡፡ ሥልጠናውን በንግግር የከፈቱት የተከበሩ አቶ ካሣ ተብለብርሃን የኢ.ፌ.ዴ.ሪ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈጉባዔ ናቸው፡፡ ሥልጠናው የተጀመረው የ2ዐዐ6 በጀት ዓመት አፈጻጸም ግምገማ ከተካሄደ በኋላ የተገኙትን ጠንካራ ጐኖችን እና የታዩትን ደካማ ጐኖችንና እጥረቶችን በመለየት ነው፡፡ ጥሩ ውጤት የተመዘገበባቸውን መልካም...የኢፌዴሪ ፌዴሬሽን ምክር ቤት 4ኛ የፓርላማ ዘመን 4ኛ ዓመት የሥራ ጊዜ 2ኛ መደበኛ ጉባኤን ሐሙስ ግንቦት 21/2006 አካሂዷል፡፡

  ጉባኤው በንግግር የከፈቱት የተከበሩ አቶ ካሣ ተክለብርሃን የፌ/ም/ቤት አፈጉባኤ ናቸው፡፡ በጉባኤው ም/ቤቱ መደበኛው ጉባኤ ቃለ ጉባኤን መርምሮ ያፀደቀ ሲሆን ሌሎች ውሳኔዎችንም አፅድቋል፡፡ ከነዚህ ውስጥ የተለያዩ የግልና የቡድን አቤቱታዎች ይገኙበታል፡፡ የመንጃ፣ የቅማንት እና የኮንቶማ በማንነት ዙሪያ የቀረቡ የማንነት ጥያቄዎች የታዩ ሲሆን ከዚህ አኳያ በምክር ቤቱ የሕገ-መንግሥትና የክልሎች ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴ በጥናትና በመረጃ አስደግፎ ያቀረበውን የውሳኔ ሀሳብ መርምሯል፡፡... ኢፌዴሪ የፌዴሬሽን ም/ቤት ለመላው የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች እንኳን ለ23 ኛው የግንቦት 2ዐ በዓል በሰላም አደረሳችሁ እያለ መልካም ምኞቱን ይገልፃል፡፡ ም/ቤቱ በብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች መፈቃቀድ ላይ የተመሰረተ ዴሞክራሲያዊ አንድነት ሥር እንዲሰድና እንዲዳብር፣ የመቻቻልና የመከባበር እሴቶቻችን እንዲጠናከር፣ የትግላችን ውጤት የሆነው ሕገ መንግስታችን እንዲከበርና አንድ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ማህበረሰብ ለመፍጠር በሚደረገው ጥረት ውስጥ ወሳኝ ሚና በመጫወት ላይ ይገኛል፡፡ ይህንኑ የጋራ አላማችንን ለማሳካት ታላቅ ሀገርን የመፍጠር ራእይ ሰንቃችሁ ሀገራችንን ከድህነት ተላቃ በህዳሴ ጉዞ...    የየመን  ልዑካን  ቡድን  የኢፌዴሪ  ፌዴሬሽን  ም/ቤትን ጐበኘ ዓርብ ሚያዝያ 3 ቀን 2ዐዐ6 ዓ.ም የየመን ከፍተኛ ባለሥልጣናት፣ አማካሪዎች፣ የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች ከሲቪክ ማህበራትና ከሴቶችና ወጣቶች የተውጣጡ የልዑካን ቡድን የኢፌዴሪ የፌዴሬሽን ምክር ቤትን ጉብኝት አድርጓል፡፡ የልዑካን ቡድኑን በምክር ቤቱ አዳራሽ ተቀብለው ያነጋገሩት የተከበሩ አቶ ካሣ ተክለብርሃን የኢፌዴሪ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈጉባዔ ሲሆኑ ስለኢትዮጵያ ፌዴራሊዝም ሥርዓት አወቃቀር ስለህገ-መንግስት እና ስለብዝሃነት ማብራሪያ በመስጠት ልምድ አካፍለዋል፡፡ ...የሴኔቶች፣ የሹራ እና የአፍሪካና የዓረቡ ዓለም አቻ ምክር ቤቶች ማህበር ማጠናከር የቀጠናዎቹን ሁለንተናዊ ትስስር በይበልጥ እንደሚያጐለብተው ተገለፀ፡፡

  ከመጋቢት 27-28/2006 ዓ.ም አገራችን 8ኛውን የሴኔቶች፣ የሹራዎችና የአፍሪካና የዓረቡ አቻ ምክር ቤቶች ማህበር መደበኛ ጉባኤንና የማህበህሩን 1ዐኛ የምሥረታ በዓልን በመዲናችን አዲስ አበባ በሚገኘው በአዲሱ አፍሪካ ህብረት አዳራሽ አስተናግዳለች፡፡ ጉባኤውን በንግግር የከፈቱት ክቡር አቶ ኃይለማርያም ደሣለኝ የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ናቸው፡፡ አቶ ኃይለማርያም በንግግራቸው አፍሪካውያን አረቦች ወይም አረብ ያልሆኑ እንደሁም በመካከለኛ...Showing 1 - 5 of 76 results.
Items per Page
Page of 16