ብዙም አንድም ሆነን የመለስ ራዕይ ለህገመንግስታችን ለህዳሴያችን !

Inter-Pariamentary unioun

 

ታላቁ የኢትዮጵያ ሕዳሴ ግድብ የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች
ዴሞክራሲያዊ አንድነት ማሳያ ሐውልት ነው!
የእድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ በኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች
ወሳኝ ተሳትፎ እውን ይሆናል!
በአባይ ልማት የተባበሩት ክንዶቻችን በሌሎች የልማት ሥራዎቻችንም ላይ በመድገም
ድህነትና ኋላቀርነትን እናስወግዳለን!
በብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች የጋራ ርብርብ የኢትዮጵያ ሕዳሴ እውን ይሆናል!
እኛ ወጣቶች የሀገራችንን ሕዳሴ እውን ለማድረግ ተግተን እንሰራለን!
ሕገ መንግሥታችንና የፌዴራል ሥርዓቱ የሕዳሴያችን መሠረት ነው!
የፌዴራል ሥርዓታችን የአብሮነታችንና የአንድነታችን መሠረት ነው!
ሕገ መንግሥታችን የአንድነታችን፣ የሰላማችንና የነጻነታችን መገለጫ ነው!
ልዩነታችን ውበታችንና ጥንካሬያችን ነው!
በጥረታችን ድህነት ተረት ይሆናል! የእድገትና የትራንስፎርሜሽን ዕቅዱን ተግባራዊ
በማድረግ የኢትዮጵያ ሕዳሴ የማይቀለበስበት ደረጃ ላይ እናደርሳለን!
የበለጸገችና የዳበረች ኢትዮጵያን እውን እናድርግ!

Nation nationality song prepared by House of Federation of FDRE

More Video

.

Number of online user(s) : 2

1647929 : times visited.

9ኛ የኢትዮጵያብሔሮች፣ብሔረሰቦችና ህዝቦች በዓል ህዳር 29 ቀን 2ዐዐ7 ዓ.ም በደማቅ ሁኔታ ለማክበር ሰፊ ዝግጅት በመደረግ ላይ ይገኛል፡፡  

 
የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን/የህገ መንግስታችን ቀን/ በሀገራችን ረጅም የፖለቲካ፣ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ታሪክ ውስጥ አዲስ ምዕራፍ ከፋች የሆነው የመጀመሪያው ፌዴራላዊና ዴሞክራሲያዊ ህገ መንግስታችን የፀደቀበት የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች የብሔራዊ ማንነት ሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶቻቸው ዘላቂ ዋስትና ያገኘበትና የአዲሲቷ ኢትዮጵያ ግንባታ አስተማማኝ የማዕዘን ድንጋይ የተጣለበት የታላቅ ክንውን መታሰቢያ በዓል በመሆኑ ታሪካዊነቱ እጅግ ልዩ ያደርገዋል፡፡

ህገ መንግስታችን ፀድቆ ሥራ ላይ ከዋለ ጊዜ ጀምሮ ለሀገራችን ሁለንተናዊ ዕድገት ለህዝቦቿ አስተማማኝ ሰላምና አንድነት የፈጠረ፤ ትክክለኛ የዕድገት አቅጣጫ ይዘን በአዲስ የታሪክ ምዕራፍ ላይ እንድንጓዝ ያደረገን የቃልኪዳን ማሰሪያ ሰነድ ነው፡፡ የብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች እስር ቤት ሆና የነበረችው ሀገራችን ያለፉት ስርዓቶች የፈጠሩትን የተዛባ አመለካከት እና ግንኙነት በማረም ዛሬ የህዝቦች መብት የተረጋገጠበት የዕድገትና የልማት ብሩህ ተስፋ የሰነቀች የእኩልነት፣ የመቻቻልና የመከባበር የፍትህ ሀገር ለመሆን በቅታለች፡፡
የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ማንነት፣ ታሪክና ቅርስና ባህል በአደባባይ ደምቆ የሀገር ኩራትና ድምቀት መሆን ችለዋል፡፡ መቻቻል፣ መከባበር እኩልነትና መፈቃቀድን ምሰሶ ያደረገው አንድነታችን ስር እየሰደደ መተማመንና መተሳሰብ በመፍጠር ለሀገራችን ህዳሴና መልካም ገጽታ ከፍተኛ አስተዋጽኦ በማበርከት ላይ ይገኛል፡፡
የተለያየ እምነትነቶችና ሃይማኖቶች የሚከተሉ የሀገራችን ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች በመግባባትና በመረዳዳት መንፈስ አብሮ በመኖር የጋራ ሀገራቸው የሆነችውን አዲሲቷን ኢትዮጵያ የተሻለ ደረጃ ላይ ለመድረስ በጋራ በመረባረብ ላይ ይገኛሉ፡፡ እነዚህ ታሪካዊ፣ ባህላዊና መንፈሳዊ የጋራ እሴቶቻችን ለሀገራችን ተጨማሪ ክብርና ሞገስ ከማላበስ አልፈው ለልማታችን የማይናቅ ድርሻ በማበርከት ላይ ይገኛሉ፡፡
ልዩነትን እንደ ውበት አንድነትን እንደ ጥንካሬ በመቀበል በህገ መንግስታችን የደመቀው አንድነታችን ይበልጥ እየተጠናከረና እያበበ ለህዳሴያችን ስኬት የማይተካ ሚና በመጫወት ላይ ይገኛል፡፡ ህገ መንግስታችን ሀገራችንን ከጥፋት በመታደግ በአጭር ጊዜ ውስጥ ከድህነትና ኋላቀርነት ተላቃ መካከለኛ ገቢ ካላቸው ሀገራት ተርታ እንድትሰለፍ ምቹ ሁኔታዎችን የፈጠረ ነው፡፡ ይህንኑ የህገ መንግስታችን አላማ ለማሳካት የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች እጅ ለእጅ ተያይዘው በመረባረብ ላይ ይገኛሉ፡፡
9ኛው የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔሰቦችና ሕዝቦች በዓል “በህገ መንግስታችን የደመቀ ኢትዮጵያዊነታችን ለህዳሴያችን” በሚል መሪ ቃል ዓመቱን በመሉ በመላው ሀገራችን የሰላም፣ የልማት፣ የዴሞክራሲና የመልካም አስተዳደር ሥራዎቻችንን አጠናክረን በመቀጠል የምናከብር ይሆናል፡፡ ይህን በዓል ልዩ ከሚያደርጉት ምክንያቶች መካከል ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ የሆነው ህገ መንግስታችን ፀድቆ ስራ ላይ ከዋለ ጊዜ ጀምሮ 2ዐ የሰላም፣ የልማት፣ የዴሞክራሲና የመልካም አስተዳደር ዓመታትን ያሰለፈና እስከአሁን የተመዘገቡ አመርቂ ውጤቶችን ይበልጥ በማጠናከር የኢትዮጵያን ህዳሴ በአስተማማኝ ደረጃ ለመድረስ ዳግም ቃል የምንገባበት ዓመት ነው፡፡ በዓሉ በሀገር አቀፍ ደረጃ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በሚገኝበት በቤንሻንጉል ጉሙዝ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የሚከበር በመሆኑ ለብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ልዩ ትርጉም አለው፡፡ በሌላ በኩል ህገመንግስታችንን በማክበርና በማስከበር በአገር አቀፍ ደረጃ የሚካሄደውን ምርጫ ፍፁም ነፃ ፍትሐዊና ዴሞክራሲያዊ እንዲሆን በማድረግ ሀገራችንን ወደተሻለ የዴሞክራሲ ሂደት የምናደርስበትን መልካም አጋጣሚ ይፈጥርልናል፡፡
የበዓሉ አዘጋጅ የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል መንግስትና ህዝብ በዓሉ በሰላም፣ በልማትና በዴሞክራሲ እሴቶች ታጅቦ እንዲከበር ለማድረግና የክልሉን መልካም ገጽታ ለሀገራችንና ለውጭ ዓለማት ለማስተዋወቅ ይህ ህብረብሔራዊ፣  ሀገራዊ ውበትና አንድነት በአንድ መድረክ የሚታይበት በዓል በደማቅ ሁኔታ ለማዘጋጀትና እንግዶቹን ለመቀበል ከወዲሁ ዝግጅቱን በማቀላጠፍ ላይ ይገኛል፡፡ የበዓሉ አስተባባሪ የኢፌዴሪ የፌዴሬሸን ም/ቤት በዓሉን ምክንያት በማድረግ መላው የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ለታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብና በአጠቃላይ ለሀገራችን የህዳሴ ጉዞ የሚያደርጉትን ድጋፍ በሁሉም መስክ አጠናክረው እንዲቀጥሉ ጥሪውን ያቀርባል፡፡
  
“በህገ መንግስታችን የደመቀ ኢትዮጵየዊነታችን ለህዳሴያችን!”

 

 

 

 

 

 

 

News News
Minimize Maximize

የኢ . ፌ . ዴ . ሪ የፌደሬሽን ም / ቤት የተከበሩ አቶ ካሣ ተክለብርሃን

የሶማሲያ  ልዑካን ቡድኑ በቢሮችው ተቀብለ አነጋገሩ ።   አፈጉባዔው  ለሶማሲያ  ሉዑካን ቡድኑ ሀገራችን ኢትዮጵያ  በ ብሄሮች፣ብሄረስቦች እና ሕዝቦች   ነፃ ፍላጎት ላይ የተመሰረተ የፌዴራሊዝም ሥርዓት በመከተል በፖለቲካ፣ በኢኮኖሚና በማህበራዊ ጉዳዮች አመርቂ ውጤቶችን በማስመዝገብ ላይ እንደምትገኝ ገልፀዋል፡፡ የፌዴራሊዝም መገለጫና የህዝቦች የቃል-ኪዳን...የኢ.ፌ.ዴ.ሪ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ-ጉባኤ

 ካሳ ተክለብርሃን የኢትዮ ጀርመን ግንኙነት ጠንካራ መሆኑን ገለፁ፡፡   አፈ-ጉባኤው አዲሱን የጀርመን አምባሳደር Joachim Schmidt በቢሮአቸው ተቀብሎ ባነጋገሩበት ወቅት እንደተናገሩት፤ ኢትዮጵያና ጀርመን ለረጅም ጊዜ በኢኮኖሚና በንግድ ጠንካራ ግንኙነት እንዳላቸው ገልፀዋል፡፡   ጀርመን ከነበረችበት ውድቀት በመማር ጠንካራ የፌዴራል አገር መገንባት የቻለች ሀገር ናት ያሉት አፈጉባኤው ኢትዮጵያ ከጀርመን የፌዴራል ስርዓት ብዙ ልምዶችና ተሞክሮዎችን ማግኘቷን ተናግረዋል፡፡   በኢትዮጵያ ሰላም ዲሞክራሲና ልማታዊ...የአካል ጉዳተኞች ሁለንተናዊ ድጋፍ ማረጋገጥ ለሕዳሴ ጉዟችን ወሳኝ መሆኑ ተገለፀ፡፡ የኢ.ፌ.ዲ.ሪ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ለአካል ጉዳተኞች በሕገ መ

ንግስታችን መሰረታዊ መሪዎችና መብቶች እንዲሁም በፌዴራሊዝም ፅንሰ ሀሳብ ዙሪያ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና ሰጠ ፡፡ ስልጠናውን በንግግር የከፈቱት የፌዴሬሽን ምክር ቤት ጽ/ቤት ተወካይ አቶ ገብሩ ገ/ስላሴ እንደተናገሩት የአዲስቷ ኢትዮጵያ መሠረት የሆነው ሕገ መንግስታችን ማወቅ፣ ማሳወቅ ፣ ማክበርና ማስከበር ከሁሉም ዜጎች የሚጠበቅ ሀላፊነትና ግዴታ መሆኑን ገልፀዋል፡፡ የዜጎች እኩልነት የአለምንም አድልዎ ያረጋገጠው ሕገ መንስታችን ለአካል ጉዳተኞች ልዩ...የፌዴሬሽን ምክር ቤት መደበኛ ስብሰባ ፎቶዎችን በህትመት (publication) ገፅ ላይ ይመልከቱ፡፡ መስከረም 2007 ዓ.ም

       የ ኢ . ፌ . ዴ . ሪ የፌደሬሽን ም / ቤት አፈጉባዔ የተከበሩ አቶ ካሣ ተክለብርሃን በውጭ ጉዳይ ሚ / ር ዴኤታ /H.E Yves Rossier/ የሚመራውን የሱዊዘርላንድ ልዑካን ቡድን በቢሮአቸው ተቀብለው አነጋገሩ፡፡  አፈጉባዔው ለልዑ ካን ቡድኑ ኢትዮጵያ በሕዝቦች ነፃ ፍላጎት ላይ የተመሰረተ የፌዴራሊዝም ሥርዓት በመከተል ...November 1, 2014
S M T W T F S
262728293031 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 123456